Incoming graduate class of 2024-25

Our department is pleased to announce the incoming graduate class for the 2024-25 academic year:

  • Yao Lin
  • Lydia Palaiologou
  • Hiroaki Teraoka
  • Heesun Yang
  • Jiayi Zhou

 

Welcome! We’re looking forward to you joining us in the fall!